Naam van de instelling

Rotterdams Oogheelkundig Onderzoek Stichting (ROOS)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

815293252

Postadres

Schielaan 7
3043 HA Rotterdam

Bezoekadres

Schielaan 7
3043 HA Rotterdam

Doelstelling van de ANBI

Het initiëren, stimuleren, coördineren en uitvoeren van oogheelkundig onderzoek, zomede al hetgeen hiermee in verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

Beleidsplan

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het verwerven van financiële middelen ten behoeve van oogheelkundig onderzoek;
  • het bevorderen respectievelijk het doen van oogheelkundig onderzoek;
  • het bevorderen van (internationale) interdisciplinaire samenwerking met (medische-) wetenschapsbeoefenaars;
  • het vormen en in stand houden van een collectie op het gebied van (medische-) wetenschappelijke documentatie, publicaties en literatuur;
  • het bijdragen in de kosten van publicaties, boeken en tijdschriften, die haar doelstelling kunnen bevorderen;
  • het activeren en financieren van deelname aan- respectievelijk het organiseren van symposia en congressen;

en voorts het benutten van alle wettige mogelijkheden die bevorderlijk zijn voor het doel van de stichting.

Namen en functies van bestuurders

Mr. R. Pfeiffer, voorzitter

Prof.dr. J.R. Vingerling, secretaris-penningmeester

Prof.dr C.C.W. Klaver, lid

Prof. dr. A. Hofman. lid

Drs R.P.M de Kuyper, lid

Beloningsbeleid

Bestuurders, oprichters en eventuele medewerkenden (incl voorzitter en secretaris/penningmeester) ontvangen geen vacatiegeld of andere uitkeringen. Gemaakte onkosten in opdracht van de Stichting worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Subsidiering van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek.

Financiele verantwoording

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018