Naam van de instelling

Prof. Dr. Henkes Stichting

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

814593136

Postadres

Lloydkade 609
3024 WX Rotterdam

Bezoekadres

Lloydkade 609
3024 WX Rotterdam

Doelstelling van de ANBI

De stichting heeft ten doel: de bevordering en het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de meest uitgebreide zin op het gebied van de Oogheelkunde. 

Beleidsplan

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

  • het geven van voorlichting en het uitgeven van brochures;
  • het houden van bijeenkomsten en symposia;
  • het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en zover dat voor de stichting nuttig kan zijn;
  • alle andere middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk of wenselijk zijn.

Namen en functies van bestuurders

Prof.Dr. J.R. Vingerling, voorzitter

Dr. E. Kılıç, secretaris/penningmeester

Dr. R.C.W. Wolfs

Dr. N.C. Naus

Prof.Dr. C.C.W. Klaver

Dr. S. Loudon

Dr. A. Thiadens

Dr. W. Ramdas

Drs. S. Lubbers

Beloningsbeleid

Bestuurders (incl voorzitter en secretaris/penningmeester) ontvangen geen vacatiegeld. Gemaakte onkosten in opdracht van de Stichting worden vergoed

De stichting beoogt niet het behalen van winst. Verder heeft de stichting niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van deze stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

 

Financiele verantwoording

 

Dr. R.C.W. Wolfs